Παρασκευή, 15 Φεβρουαρίου 2013

Προς υπ.Παιδείας [ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ]

[επιστολές]
Επιστολή στον υπουργό Παιδείας από Φοιτητές του τμήματος Μουσειολογίας, 
Μουσειογραφίας και Σχεδιασμού Εκθέσεων, ΤΕΙ Πάτρας-Παράρτημα Πύργου.


Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
 
Το τμήμα Μουσειολογίας Μουσειογραφίας & Σχεδιασμού Εκθέσεων του ΤΕΙ Πατρών-παράρτημα Πύργου μετονομάζεται σύμφωνα με το σχέδιο Αθηνά σε τμήμα διοίκησης τουριστικών και πολιτιστικών μονάδων.

Με την επιστολή μας επιθυμούμε να λάβετε σοβαρά υπόψη σας τα αιτήματα μας και να δημιουργηθεί ανοιχτός διάλογος περί αυτών. Καταρχάς θα σας παρουσιάσουμε τις ενστάσεις και απορίες μας ως προς τον λόγο της μετονομασίας και έπειτα θα σας παρουσιάσουμε βιώσιμες προτάσεις για να παραμείνει και να κατοχυρωθεί η ονομασία του τμήματός μας ως έχει.

Ενστάσεις- απορίες σχετικά με το σχέδιο «Αθηνά» και την προβλεπόμενη μετονομασία του τμήματος:

α) Δε μπορούμε να κατανοήσουμε τους λόγους που οδήγησαν στην μετονομασία του τμήματός μας από ένα διακριτό επιστημονικό αντικείμενο όπως είναι η μουσειολογία σε μια ειδίκευση που μοιάζει να ταιριάζει περισσότερο σαν κλάδος ή ακόμα και μεταπτυχιακό πρόγραμμα των τμημάτων των τουριστικών επιχειρήσεων.

β) Εφόσον ένας από τους σκοπούς του σχεδίου είναι η ενίσχυση μελών ΔΕΠ, γιατί στο δικό μας τμήμα ακόμη και μετά το σχέδιο ο αριθμός των μελών είναι μηδενικός;

γ) Μια άλλη απορία που δημιουργήθηκε είναι εφεξής : πως είναι δυνατό να διατηρηθεί και να θεωρηθεί βιώσιμο ένα μονοτμηματικό παράρτημα; Διότι με το σχέδιο Αθηνά μας αφήνετε μόνους, αφού θέλετε να μετακινήσετε και να μετονομάσετε το τμήμα Πληροφορικής και ΜΜΕ σε Μηχανικών Πληροφορικής. Το τμήμα μας, ανεξαρτήτως ονομασίας, δεν έχει μέλλον και ανάπτυξη εφόσον θα είναι το μοναδικό στο νομό Ηλείας με χαμηλό και φθίνων αριθμό φοιτητών. Σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα θα επέλθει σε αυτό το τμήμα η Αθηνά 2.

Το σχέδιο Αθηνά βασίστηκε σε κριτήρια όπως η ανύπαρκτη ζήτηση, ο χαμηλός αριθμός των διδασκόντων και διδασκομένων, ο κατώτατος βαθμός εισαγωγής και η ύπαρξη υπερβολικών τμημάτων με ομοειδή γνωστικά αντικείμενα.

Το τμήμα μας έχει ζήτηση και αυτό αποδεικνύεται από τους εισακτέους με κατατακτήριες, οι οποίοι προέρχονται από πλήθος ειδικοτήτων, όπως φιλόλογοι, νηπιαγωγοί, δάσκαλοι . Ο ενδεχομένως χαμηλός αριθμός διδασκόμενων βασίζεται περισσότερο στην έλλειψη κατάλληλων κτιριακών εγκαταστάσεων παρά στην υποτιθέμενη έλλειψη ζήτησης.
Η κάθε σχολή δέχεται συγκεκριμένο αριθμό εισακτέων ανά έτος. Δυστυχώς το τμήμα μας για το προαναφερθέν πρόβλημα δεν δύναται να δεχτεί περισσότερους. Όσον αφορά τον κατώτατο βαθμό εισαγωγής, αυτός δεν είναι κάτω από τη βάση του 10. Υπήρχε τα τελευταία δύο χρόνια μία πτώση των βάσεων στο τμήμα, αυτό όμως ευθύνεται περισσότερο στην κατάργηση της βάσης του 10, γεγονός που προκάλεσε πτώση σε πολλά τμήματα. Ας μην αγνοούμε όμως και τον υψηλότατο βαθμό εισαγωγής που κυμαίνεται μεταξύ του 15-14.  
Το γεγονός ότι είναι η μοναδική σχολή μουσειολογίας σε προπτυχιακό επίπεδο αποδεικνύει ότι δεν τίθεται θέμα ύπαρξης αναρίθμητων τμημάτων με ομοειδή γνωστικά τμήματα.

Πιστεύουμε ότι η προωθούμενη μεταβολή του ονόματός μας σε ένα παντελώς διαφορετικό πεδίο σπουδών (αυτό της διοίκησης και όχι του πολιτισμού) και η ίδρυση πανομοιότυπου τμήματος στην Άμφισσα δε βασίζεται σε επαρκή τεκμηριωμένα κριτήρια.

Η επιστήμη της μουσειολογίας δεν συγκαταλέγεται στην πανσπερμία γνωστικών αντικειμένων που πλήττουν το εκπαιδευτικό σύστημα. Αντιθέτως, αποτελεί επιτακτικό παράδειγμα ύπαρξης του, καθώς σε όλες τις χώρες υπάρχουν μουσειακές σπουδές προπτυχιακού επιπέδου πάνω από 10 χρόνια.
Γιατί λοιπόν να καταργηθεί η μοναδικότητα του;

Ας μην ξεχνάμε και τη γνωστή συνθήκη της Μπολόνια, η οποία έχει υπογραφεί και από την Ελλάδα. Ανάμεσα στους στόχους της συνθήκης αυτής είναι η ισχυροποίηση των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών συστημάτων και η ελεύθερη κινητικότητα των σπουδαστών στην Ευρώπη. Το δικό μας τμήμα μπορεί να θεωρηθεί συγγενές και έτσι να δημιουργήσει συνεργασίες με τα εξής προπτυχιακά:
  1. Museum and Heritage Studies, Πανεπιστήμιο Brighton, Ηνωμένο Βασίλειο
  2. History, Museums and Heritage, Πανεπιστήμιο Central Lancashire, Ηνωμένο Βασίλειο
  3. History of Art with Gallery and Museum Studies, Πανεπιστήμιο East Anglia, Ηνωμένο Βασίλειο
  4. Museum and Heritage Studies, Πανεπιστήμιο Στοκχόλμης, Σουηδία
  5. Museum Studies, Πανεπιστήμιο Oulou, Φινλανδία

Η Μουσειολογία είναι επιστήμη και δεν αποτελεί υπερεξειδίκευση κάποιου γνωστικού αντικειμένου. Η νέα ονομασία όμως, αποτελεί υπερεξειδίκευση που ουσιαστικά δεν εξυπηρετεί καμία επιστημονική αναγκαιότητα, εφόσον υπάρχουν τμήματα και σχολές που αφορούν τον τουρισμό και θα μπορούσε ενδεχομένως ο προτεινόμενος τίτλος να αποτελεί κάποιο μάθημα ή και  κατεύθυνση στις συγκεκριμένες σχολές.

Οι προτάσεις μας για να καταστήσουν το τμήμα Μουσειολογίας βιώσιμο και να ανταποκρίνεται τόσο στα επιστημολογικά δεδομένα όσο και στις κοινωνικές ανάγκες και τις αναπτυξιακές προοπτικές της περιφέρειας είναι οι ακόλουθες :

- Διδακτικό προσωπικό
 Η προκήρυξη μόνιμων θέσεων διδακτικού και εργαστηριακού προσωπικού θα ενισχύσει την ταυτότητα του τμήματος και θα αναδειχθεί τόσο η ιδιαιτερότητα του όσο και η ανάγκη ύπαρξης του. Θα μπορούν επίσης να συναφθούν σημαντικές συνεργασίες με άλλους εκπαιδευτικούς κι από κοινού να πραγματοποιηθούν ομιλίες, σεμινάρια και άλλα δρώμενα.

- Επαγγελματικά δικαιώματα
Η κατοχύρωση επαγγελματικών δικαιωμάτων δεν εγγυάται την επαγγελματική αποκατάσταση συμβάλει όμως θετικά προς αυτήν. Το γεγονός ότι υπάρχει μεταπτυχιακό στη Μουσειολογία αυτομάτως και μόνο με την απόφαση της δημιουργίας του τμήματος μας, υποβαθμιζόμασταν και καταδικαζόμασταν στην ανεργία. Η αναγκαιότητα για προκηρύξεις ΤΕ μουσειολόγων όχι μόνο θα εξασφαλίσει τους αποφοίτους από την μάστιγα της ανεργίας, άλλα θα αναβαθμίσει την ομολογουμένως αρνητική εικόνα που έχουν σχηματίσει αρκετοί για το τμήμα μας.

-Δημιουργία δικτύων συνεργασίας
Οι συνεργασίες αυτές θα αποτελούνται από τρεις κατηγορίες. Συγκεκριμένα, συνεργασία με:
Α) Τμήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του εσωτερικού και εξωτερικού
Ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής πιθανές συνεργασίες :
- Συνεργασία με το τμήμα συντήρησης και προστασίας πολιτιστικής κληρονομιάς στη Ζάκυνθο. Η συγκεκριμένη συνεργασία συμβάλει στην περαιτέρω γνώση της προληπτικής συντήρησης για εμάς του φοιτητές μουσειολογίας, ενώ οι φοιτητές της συντήρησης μπορούν να μάθουν τις αρχές της μουσειολογίας. Από κοινού μπορούν να οργανωθούν επισκέψεις σε εφορείες αρχαιοτήτων και σε εργαστήρια συντήρησης.
- Με το Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου  στην Καλαμάτα. Μπορούμε να επισκεφθούμε το τμήμα σε κάποια μαθήματα διαχείρισης πολιτισμικής κληρονομιάς καθώς επίσης να παρακολουθήσουμε τυχόν εκδηλώσεις που θα οργανώνονται εντός του πανεπιστημίου. Το ίδιο ισχύει και για αυτούς.

Γενικά οι όποιες συνεργασίες θα ανοίξουν νέους ορίζοντες για τη συμμετοχή του τμήματος σε δράσεις μεταφοράς τεχνογνωσίας, σε προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών, σε ενέργειες ανάπτυξης καινοτόμων δράσεων στη διαχείριση των πολιτιστικών πόρων καθώς και λειτουργίας θερινών σχολείων. Κυρίως όμως, η ένταξη του τμήματος σε πανευρωπαϊκά δίκτυα συνεργασίας τμημάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, δίνει τη δυνατότητα συμμετοχής του σε ερευνητικά έργα που χρηματοδοτούνται διαμέσου των προγραμμάτων - πλαισίων (framework programs) της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έρευνα.

Β) Αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού που είναι υπεύθυνες για τη διαφύλαξη, διαχείριση και ανάδειξη των πολιτιστικών πόρων της ευρύτερης περιοχής της Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου. Με τη συνεργασία αυτή τα παιδιά θα μπορούν ευκολότερα να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση καθώς επίσης να αναλάβουν πτυχιακές που αφορούν είτε τις υπηρεσίες αυτές είτε τα μουσεία, και την πολιτιστική κληρονομιά που τελούν υπό την προστασία τους. Οι πτυχιακές θα μπορούν να αναδείξουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ύπαρξη και λειτουργία κάποιου μουσείου, μιας συλλογής και άλλα μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς.

Γ) Με τον δήμο Πύργου και τη νομαρχιακή αυτοδιοίκηση Ηλείας. Η στήριξη και η συνεργασία μας με τα διοικητικά όργανα είναι μια επένδυση στον πολιτισμό και τον τουρισμό. Η συνεργασία αυτή ενισχύει την παραγωγική διαδικασία των φοιτητών και την συμμετοχή των κατοίκων στην βιωματική γνώση του πολιτισμού.
Μπορούν να διαμορφωθούν κατάλληλα μουσειοπαιδαγωγικά προγράμματα για κάθε ηλικιακή ομάδα και να γνωρίσουν τον κόσμο των μουσείων και της πολιτιστικής κληρονομιάς. Τέτοια προγράμματα και πολλές άλλες ενέργειες έχουν πραγματοποιηθεί επιτυχώς από το τμήμα μας.

Στο σημείο αυτό, ουσιαστικό ρόλο θα μπορούσε να  κατέχει και ο κύριος Κώστας Τζαβάρας,  ως αναπληρωτής υπουργός αλλά και ως υπεύθυνος για θέματα Πολιτισμού. Με την δική του παρέμβαση θα μπορούσε να κρατηθεί το Τμήμα Μουσειολογίας, που τονίζουμε ότι είναι μοναδικό στο είδος του, σε ένα νομό που με παγκοσμίως αναγνωρισμένα σύμβολα όπως η αρχαία Ολυμπία, η αρχαία Ήλιδα, ο Επικούρειος Απόλλωνας το Κάστρο Χλεμούτσι και τόσα άλλα μνημεία και μεγάλο τουριστικό ρεύμα χρειάζεται να δημιουργήσει επιστήμονες στο συγκεκριμένο χώρο.

-Αναβάθμιση του οδηγού σπουδών
Το τμήμα Μουσειολογίας, Μουσειογραφίας και Σχεδιασμού Εκθέσεων ανήκει σε Τεχνολογικό Ίδρυμα. Σκοπός των τεχνολογικών ιδρυμάτων είναι η κατάρτιση ανθρώπων στις εφαρμοσμένες επιστήμες, όπως είναι η μουσειολογία, η αρχαιολογία, η αρχιτεκτονική κ.α.. Διδασκόμαστε τη χρήση των επιστημονικών αρχών για την επίτευξη ενός προγραμματισμένου και πρακτικού αποτελέσματος.
Η ενσωμάτωση της επιστήμης της μουσειολογίας στο πανεπιστημιακό τμήμα της Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας θα οδηγήσει το τμήμα μας να αποτελεί κακέκτυπο του πανεπιστημίου, υποβαθμίζοντας το παράλληλα .
Αυτό που χρειάζεται το τμήμα είναι μια εξυγίανση του προγράμματος σπουδών με  μόνιμο επιστημονικό και εργαστηριακό προσωπικό και ενδεχόμενες κατευθύνσεις. Κάποια μαθήματα διδάσκονται σε γενικά πλαίσια, ενώ χρειάζεται μια περεταίρω εμβάθυνση.
Μακροπρόθεσμα θα μπορούσε να δημιουργηθεί και κάποιο μεταπτυχιακό πρόγραμμα.

-Ενδεχόμενες χορηγίες για προγράμματα
Υπάρχουν στην περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας αρκετά Ιδρύματα που υποστηρίζουν τις πόλεις και ιδιαίτερα τους νέους με διάφορους τρόπους, όπως υποτροφίες, χρηματοδοτήσεις, χορηγίες και άλλα. Το πιο αναγνωρισμένο Ίδρυμα ανάμεσα στους κατοίκους της Ηλείας δεν είναι άλλο από το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση. Σκοπός του κάθε ιδρύματος είναι η στήριξη και προώθηση τόσο της γνώσης όσο και του πολιτισμού. Ένα καλά παρουσιασμένο πρόγραμμα που αφορά τον πολιτισμό της Ηλείας και τα μέσα ανάδειξής του θα μπορούσε να προσελκύσει κάποια χορηγία για να υλοποιηθεί.

- Κατάλληλες υποδομές και εξοπλισμός
Είναι ανώφελο να παρουσιάσουμε τις όποιες προτάσεις αν δεν υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές και εξοπλισμός για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε  όπως αρμόζει σε κάθε τμήμα. Ο κατάλληλος εξοπλισμός ενισχύει το πνεύμα δημιουργίας και παραγωγής των φοιτητών. Η σημερινή κατάσταση των εργαστηριακών μαθημάτων είναι δυστυχώς τραγική : δεν υπάρχουν αρκετοί υπολογιστές και από τους υπάρχοντες οι μισοί έχουν πρόβλημα και τα μαθήματα γίνονται με δυο και τρεις φοιτητές ανά υπολογιστή. Κατανοείτε τον ασφυκτικό κλοιό που επικρατεί.

Eκφράζουμε ρητά τη θέση μας ότι θα θέλαμε να παραμείνει ως έχει η ονομασία του τμήματός μας αλλά σε περίπτωση τροποποίησής του, πιστεύουμε ότι αν ο στόχος είναι ένα δημιουργικό και με ιδέες επιχειρείν, τότε δεν πρέπει να φύγει από την ταυτότητά μας η έννοια της μουσειολογίας και του πολιτισμού. Άλλωστε αυτή είναι και η αφετηρία διαχείρισης πολιτισμικής κληρονομιάς σε όλο τον κόσμο και η σύγκλιση με τον τουρισμό είναι το ευτυχές αποτέλεσμα.

Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η επένδυση στη γνώση σε συνδυασμό με την παραγωγική διαδικασία μπορεί να φέρει την ανάκαμψη της χώρας. Οι παραπάνω προτάσεις καθιστούν τα πτυχία μας ανταγωνιστικά σε μία χώρα που με τον πολιτισμό της μεταλαμπάδευσε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτόν τον πολιτισμό, που ένα σημαντικό του μέρος διαφυλάσσεται στα μουσεία, με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο. Αυτή είναι η εγγύησή μας.

Εμείς οι φοιτητές έχουμε επενδύσει στις σπουδές μας και όσοι είμαστε τελειόφοιτοι ήδη έχουμε επιλέξει την κατεύθυνση που επιθυμούμε να ακολουθήσουμε με μεταπτυχιακά προγράμματα που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα : από σχεδιασμό εκθέσεων και διαχείριση πολιτισμικής κληρονομιάς μέχρι λαογραφία και μουσειοπαιδαγωγική. Κάποιοι από εμάς ήταν αρκετά τυχεροί μέσα στην δύσκολη εποχή που όλοι βιώνουμε και έχουν αποκατασταθεί επαγγελματικά. Η πιθανότητα αλλαγής την ονομασίας του τμήματος θα ακυρώσει πολλά σχέδια και όνειρα μας. Είναι άδικο να καταργείται η επιστήμη του τμήματός μας προτού βγούμε και καθιερωθούμε στην αγορά εργασίας για να αποδείξουμε τι αξίζουμε και τι μπορούμε να προσφέρουμε.

Ευελπιστούμε να λάβετε υπόψη σας την εξής επιστολή και τις όποιες ενστάσεις σας να τις διευθετήσουμε σε μία προσωπική συνάντηση. Είμαστε υπέρ του ανοιχτού διαλόγου.

Με εκτίμηση,
Φοιτητές του τμήματος Μουσειολογίας, Μουσειογραφίας και Σχεδιασμού Εκθέσεων,
ΤΕΙ Πάτρας-Παράρτημα Πύργου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ταχυδρομική Διεύθυνση Εντύπου
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΣΟΔΕΙΑ
ΛΙΝΑ Κ. ΤΖΙΑΜΟΥ
Τ.Κ. 18050 | ΣΠΕΤΣΕΣ
(αποστολή βιβλίων)

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο | SODEIA@ymail.com
(αποστολή κειμένων, προτάσεων κ.α.)

Blogger templates


Blogger news